خطوط فعال تلفن همراه تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، به بیش از ۱۴۱ میلیون عدد رسیده که ضریب نفوذ را به ۱۶۷ درصد می‌رساند.
ویژگی‌هایی از جمله تعداد خطوط واگذارشده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده‌ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای تحت پوشش و درصد مکالمات موفق در هر یک از اپراتورها متفاوت است که می‌تواند آن‌ها را از هم متمایز کند.به گزارش ایسنا، مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‌ وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه‌ اول سال ۱۴۰۱، خطوط واگذارشده دائمی ۳۱ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۸۰ عدد و خطوط واگذارشده اعتباری ۱۷۶ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۹ عدد است که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۲۰۷ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۰۹ می‌رساند.از میان خطوط واگذارشده، ۲۷ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۴۹۵ خط دائمی فعال و ۱۱۳ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۹۳ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۴۱ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۸۸ عدد می‌رساند. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۶۷ درصد است.

در اپراتور همراه اول، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۰۸ رسیده که از این میان تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۷۰۳ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۱۹۹ عدد رسیده که از این میان ۵۳ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۹۶۳ خط فعال است.

طبق این آمار، ۹۶.۵ درصد تحت پوشش 2G و ۸۵ درصد تحت پوشش 3G و ۸۱ درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. همچنین تعداد شهرهای تحت پوشش تا پایان سه ماهه سوم به ۱۳۹۵ و تعداد روستاهای تحت پوشش به ۴۴ هزار و ۹۱۸ رسیده است. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۸۲ هزار و ۱۴۶ کیلومتر رسیده است.

در اپراتور ایرانسل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به هشت میلیون و ۳۸۷ هزار و ۴۵۶ رسیده که از این میان تعداد پنج میلیون و ۸۲۲ هزار و ۳۹۴ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۴ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۷۳۹ عدد رسیده که از این میان ۵۴ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۹۵ خط فعال است.

طبق این آمار، ۸۷.۲۱ درصد تحت پوشش 2G و ۸۳.۶ درصد تحت پوشش 3G و ۶۱ درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۶۴ هزار و ۶۶ کیلومتر رسیده است.

در اپراتور رایتل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ۶۸۸ هزار و ۸۱۶ رسیده که از این میان تعداد ۴۶۱ هزار و ۳۹۸ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به هفت میلیون و ۸۲۵ هزار و ۰۹۱ عدد رسیده که از این میان چهار میلیون و ۸۲۰ هزار و ۴۳۵ خط فعال است.

طبق این آمار، ۵۴ درصد تحت پوشش 3G و ۳۳ درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۲۷ هزار و ۵۶۳ کیلومتر رسیده است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط